Waarheen?

Leerbegeleiding

‘Maar wellicht leert een mensch wat onderweg.’ Blijven leren is wel een levensmotto. En dat leren gaat niet alleen over verstandelijke kennis. Je kunt ook leren, of ontwikkelen, in het effect van jouw fysieke aanwezigheid in een gegeven context. Of in hoe je op nieuwe situaties reageert. Je kunt groeien in het stem geven aan je diepste kern, in wat je eigenlijk wil. Je kunt werken aan het uitbreiden van je executieve functies, om ook daadwerkelijk vorm te geven aan wat er leeft in je binnenste.

Bij al dit leren is de balans van belang. Het is mijn eigen ervaring dat anderen nogal eens beter inzien waar ik uit balans ben, waar voor mij te leren valt. In begeleiding wil ik voor jou ook zo een spiegel en klankbord zijn. Ik maak daarbij graag gebruik van concepten en theorieën, maar kies nadrukkelijk niet voor een bepaalde methodiek. Zo kan ik optimaal aansluiten bij jouw vraag en op passende wijze meewandelen in je zoektocht en leerproces.

 

Dit laatste kun je ook letterlijk nemen. Ik heb positieve ervaring opgedaan met de combinatie van wandelen en begeleiden. Wat mij betreft is daar ruimte voor in (een onderdeel van) een traject. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om elkaar online te ontmoeten, misschien is dat een vorm die beter bij jou past.

Wandelcoaching Jongeren

Eenmalig en gratis in nasleep coronacrisis

Perspectief zoeken

Aangeboden: gratis wandelcoaching voor jongeren.
Heb je last van de onrust om je heen, geeft het je stress, gepieker en een gevoel van lamlendigheid? En ben je ongeveer 16-26 jaar? Ga mee wandelen!
Ik wil naar je luisteren, je helpen door vragen te stellen, op jouw vraag je eventueel advies te geven en samen weer overzicht en perspectief zoeken voor je leven. We wandelen eenmalig door de Soesterduinen, het kost je niets en je zet wellicht een eerste stap in een nieuw begin!

IMG_2537

Doelgericht coachen

In een begeleidingstraject dat meestal met ‘coaching’ benoemd wordt, staat een concrete vraag of een te bereiken doel centraal. We kijken dan vooral vooruit om het leerproces richting te geven. Het leren in het hier en nu wordt verbonden aan de gewenste situatie en daar ligt dan de primaire focus.

Dit neemt niet weg dat er ook aandacht zal zijn voor reeds opgedane ervaringen en patronen, terugkijken dus, als dat voor het leerproces van belang is.

Een coaching traject duurt gemiddeld 6 à 7 contacturen.

IMG_9058 (2)
IMG_9113 (2)

Supervisie

In zijn puurste vorm is supervisie ervaringsleren. Supervisie speelt zich af op het leerveld tussen je werk- en leefsfeer in.

Anders dan bij coaching zijn het juist de opgedane ervaringen die richting geven aan het leerproces. Door je ervaringen in de professionele werkcontext terug te halen en te onderzoeken kun je die verbinden aan structuren in je persoonlijkheid en gedrag. Dat maakt een bewuste keuze voor nieuw uitproberend handelen in je werkpraktijk mogelijk. Bij supervisie is er wat meer ruimte voor verdieping en inbedding van het leren in je hele persoonlijke functioneren.

Een supervisietraject heeft altijd minimaal 10 contacturen, omdat het ook gericht is op de ontwikkeling van zelfsturing in je leren.

Reflectieve pauze

Soms is het tijd voor een moment van bezinning, een pas op de plaats. Even ruimte maken van binnen door een reflectieve pauze. En overzicht herkrijgen door gestructureerd de verschillende aspecten in je leven op een rij te zetten.

We kunnen daarvoor een enkelvoudig contactmoment afspreken, op basis van behoefte. En dat naar wens uitbreiden of alsnog in een traject over laten gaan.